Informácie o spoločnosti

Ochrana osobných údajov

Citroen – Air B.V. Ochrana osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů upravuje všechny údaje citlivé na ochranu soukromí nebo osobní údaje, které společnost Citroen – Air B.V. zpracovává. Společnost Citroen – Air B.V. je zapsána v obchodní komoře pod číslem 30185015. Citroen – Air B.V. je správcem zpracování osobních údajů.

Společnost Citroen – Air B.V. zpracovává osobní údaje buď proto, že jste nám je poskytli, nebo proto, že jsme je obdrželi od jiné strany. Své osobní údaje nám poskytnete, když nám zavoláte, pošlete dopis, e-mail, zprávu přes WhatsApp, zprávu na chatu, přihlásíte se k odběru newsletteru, vyplníte kontaktní formulář na webových stránkách, navštívíte naše webové stránky nebo použijete náš internetový obchod. Vaše údaje získáme od jiné osoby, a to v okamžiku, kdy se podíváme do obchodního rejstříku, do veřejných zdrojů, na sociální sítě apod. Vaše osobní údaje někdy získáváme také prostřednictvím jiné osoby. Tyto údaje nám může poskytnout například váš dodavatel.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme následující údaje:

 • pohlaví (kvůli oslovení – pan/paní)
 • název společnosti
 • jméno a příjmení
 • adresa
 • telefonní čísla
 • e-mailová adresa
 • číslo bankovního účtu
 • DIČ
 • podrobnosti o vaší platební morálce
 • předchozí objednávky
 • IP adresa

K čemu osobní údaje používáme?

Vaše údaje používáme:

 • pro komunikaci a řízení vztahů se zákazníky
 • v rámci uzavření smlouvy
 • pro plnění smlouvy
 • při zpracování vaší žádosti
 • abyste si mohli objednat zboží prostřednictvím našich webových stránek a využívat všechny naše funkce a služby pro účely této objednávky
 • vytváření statistik týkajících se používání webových stránek a/nebo jejich analýza a zlepšování
 • k tomu, abychom vám nabídli personalizovanou reklamu a obsah
 • k zasílání (personalizovaných) newsletterů v případě vašeho zájmu
 • vedení řádné evidence
 • dodržování zákonných povinností

Používání těchto osobních údajů co nejvíce omezujeme. To znamená, že používáme pouze údaje potřebné pro daný účel.

Newsletter

Můžete se přihlásit k odběru našeho newsletteru. Po registraci budete jednou měsíčně dostávat e-mail s informacemi o naší společnosti a našem oboru. Z odběru tohoto newsletteru se můžete kdykoli odhlásit. Každý newsletter obsahuje odkaz, který vám umožní odhlásit se z odběru. Z odběru se můžete odhlásit také telefonicky nebo zasláním zprávy. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Newsletter vám budeme zasílat pouze v případě, že jste nám k tomu dali výslovný souhlas.

Proč můžeme zpracovávat vaše osobní údaje?

Vaše údaje můžeme zpracovávat, protože:

 • Udělili jste nám souhlas se zpracováním vašich údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů. To platí i pro zasílání newsletteru.
 • Tyto údaje jsou nezbytné k uzavření smlouvy nebo k (řádnému) plnění smlouvy. To platí pro všechny služby, které Citroen – Air B.V. poskytuje svým zákazníkům. To zahrnuje smlouvy s dodavateli, pracovní smlouvy s našimi zaměstnanci a veškeré obchodní operace, které jsou k tomu nezbytné. Nezbytnými obchodními operacemi rozumíme záležitosti, jako je personální a finanční správa, vymáhání pohledávek a procesy informačních a komunikačních technologií.
 • Máme oprávněný zájem. Tento oprávněný zájem se uplatňuje v případě přímého marketingu, řízení vztahů se zákazníky a vytváření statistik o používání webových stránek a/nebo k analýze a zlepšování webových stránek.
 • Plníme zákonnou povinnost.

Jste povinni nám poskytnout své osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsou nezbytnou podmínkou pro to, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu. Bez vašich osobních údajů s vámi nemůžeme a neměli bychom uzavřít smlouvu. Žádáme pouze o nezbytné údaje, nic víc.
Pokud jsme s vámi již uzavřeli smlouvu nebo pokud jste přijali nabídku, můžeme od vás potřebovat další osobní údaje pro řádné plnění smlouvy. Pokud nám tyto údaje neposkytnete, nemůžeme (řádně) plnit smlouvu.

Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?

Citroen – Air B.V. neuchovává vaše osobní údaje déle, než je nezbytně nutné k naplnění účelu, pro který jsou vaše údaje zpracovávány. Od okamžiku, kdy tento účel přestane platit, uchováváme vaše údaje maximálně jeden rok. Jinak je tomu pouze v případě, že se odhlásíte z odběru newsletteru a/nebo s vámi uzavřeme smlouvu.
Pokud se odhlásíte z odběru newsletteru, vymažeme vaši e-mailovou adresu do jednoho měsíce od přijetí vaší žádosti o odhlášení.
Pokud jsme s vámi uzavřeli smlouvu, uchováme vaše údaje po dobu sedmi let. Tato lhůta začíná běžet dnem, kdy přestanou platit vzájemné závazky vyplývající ze smlouvy. Pokud jste si u nás objednali zboží, lhůta začíná běžet dnem, kdy je ukončeno plnění obou stran. Sedmiletá lhůta je lhůtou pro uchování daňových dokladů.

Předání vašich osobních údajů třetím stranám

V souladu s našimi obchodními podmínkami jsme oprávněni zapojit do plnění našich závazků vyplývajících ze smlouvy třetí strany. Vaše osobní údaje sdílíme s ostatními pouze za účelem zajištění bezproblémového plnění našich závazků. Zvažte například doručovací službu, která vám objednávku doručí. Nesdílíme více údajů, než druhá strana potřebuje k řádnému provozování své služby. Vaše údaje (některé z nich) můžeme poskytnout mimo jiné:

 • poskytovatelům platebních služeb (např. banky)
 • doručovatelům (např. DPD)
 • administrativním pracovníkům (např. účetní )
 • externím dodavatelům v oblasti ICT (např. poskytovatelé IT a hostingové společnosti)
 • Intrum Justitia
 • Kiyoh
 • zástupce společnosti Citroen – Air B.V. v České republice
 • externí cloudové úložné služby (například iCloud, Disk Google a Dropbox)
 • MailChimp (pro zasílání newsletterů)
 • dodavatelé softwaru (například online účetního softwaru)
 • státní instituce (např. finanční úřad)

Pokud vaše osobní údaje zpracovává jiná strana jako zpracovatel údajů společnosti Citroen – Air B.V., uzavřeme s touto stranou smlouvu o zpracování. Díky smlouvě se zpracovatelem se snažíme vaše osobní údaje co nejvíce chránit.

Vaše osobní údaje neprodáváme jiným subjektům. Vaše osobní údaje nezveřejňujeme.

Jsou vaše osobní údaje předávány do zemí mimo Evropu?

Osobní údaje nepředáváme do zemí mimo Evropskou unii.

Osobní údaje, které získáme prostřednictvím jiné osoby

Někdy získáme vaše údaje prostřednictvím někoho jiného, nahlédnutím do obchodního rejstříku, veřejných zdrojů nebo sociálních médií. Osobní údaje můžeme získat prostřednictvím dodavatele. Někdy je dodavatel volán přímo zákazníkem. Dodavatel nám pak poskytne jméno a telefonní číslo, abychom mohli tohoto zákazníka kontaktovat.

Vaše práva při zpracování osobních údajů

Máte právo na:

 • přístup k vašim osobním údajům,
 • opravit, změnit nebo vymazat vaše osobní údaje,
 • omezit zpracování vašich osobních údajů a
 • získat vaše osobní údaje v digitální podobě.

Odmítnutí zpracování vašich osobních údajů

Máte právo odmítnou zpracování vašich osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělili jste dříve souhlas se zpracováním svých osobních údajů? Pokud ano, můžete tento souhlas kdykoli odvolat. Poté vaše údaje vymažeme (v rámci možností dle zákona).

Stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů

Máte pocit, že jsou práva na zpracování vašich osobních údajů porušována? Pokud ano, rádi bychom vaši stížnost obdrželi, abychom ji mohli vyřešit. Máte také právo podat stížnost u příslušného orgánu dohledu. Dohledovým orgánem pro ochranu osobních údajů je v Nizozemsku Úřad pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje, které sdílíte při návštěvě našich webových stránek: soubory cookies

Když navštívíte naše webové stránky, ukládají se do vašeho zařízení soubory cookies. Soubory cookies jsou také umísťovány prostřednictvím třetích stran, které jsme si najali. Soubory cookies jsou malé textové soubory. Tyto textové soubory obsahují vaše osobní nastavení pro konkrétní webové stránky a informace o vašem zařízení (telefonu, počítači nebo tabletu). Tyto textové soubory se odesílají spolu s našimi webovými stránkami.

Prohlášení – cookies

Používáme jak funkční, tak analytické cookies. Funkční cookies sledují obecné informace ohledně návštěv stránek, například, které naše stránky jsou nejnavštěvovanější a jak návštěvníci procházejí naše stránky. Tato data se ukládají a zpracovávají pouze interně. Používají se pro statistické analýzy chování návštěvníků. Tyto informace nám umožňují neustále zlepšovat naše webové stránky. Cookies používáme také k usnadnění pohybu zákazníka na našem internetovém obchodu, cookies usnadňují přihlášení a pamatují si vaše nastavení a preference. Cookies můžete vypnout v nastavení vašeho prohlížeče. Pouze vy mažete cookies, protože jsou instalovány ve vašem zařízení, ne u nás.

Google Analytics
Když navštívíte naše webové stránky, cookie od americké společnosti Google je nainstalována do vašeho zařízení. Tato cookie je součástí služby Analytics (webová analytika). Tuto službu využíváme ke sledování a přijímání zpráv o používání našich webových stránek. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud je to vyžadováno zákonem nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají tyto informace jménem společnosti Google. Odsouhlasili jsme, že Google může tyto informace použít pro své další služby. Informace shromažďované společností Google jsou anonymní tak, jak je to jen možné. Vaše IP adresa není sdílena. Tyto informace jsou společností Google převedeny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Smartsupp
Citroen-Air B.V. používá aplikaci Smartsupp pro live chat. Pokud sdílíte informace v rámci online chatu nebo ve formuláři pro chat, tyto informace budou také uloženy na serverech Smartsupp. Společnost Citroen-Air B.V. má přístup k vašim osobním údajům, které byly shromážděny prostřednictvím aplikace Smartsupp live chat na webových stránkách Citroen–Air B.V. a může je zpracovávat. Technické informace: při používání aplikace Smartsupp live chat, může tato aplikace shromažďovat určitá technická data, jako jsou IP adresa, typ a verze prohlížeče, typ a verze operačního systému, přibližná poloha atd. Technické informace uložené v souborech cookies budou použity pouze k zajištění správného fungování služeb Smartsupp.

YouTube

Naše webové stránky využívají k zobrazování videí YouTube. YouTube může instalovat cookies ve vašem zařízení při prohlížení těchto videí. Nemáme žádnou kontrolu nad těmito cookies. Další informace o Youtube cookies naleznete na této adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz.

Použivání sociálních médií

Naše webové stránky odkazují na tato sociální média: Twitter, YouTube, a LinkedIn. Tlačítka sociálních médií na našich webových stránkách odkazují na náš firemní účet na každé z těchto sociálních sítí. Kliknutím na tlačítko automaticky odesíláte své osobní údaje na tyto sociální média. Společnost Citroen – Air B.V. tyto sociální sítě nemonitoruje. Společnost Citroen – Air B.V. rovněž nemůže nést odpovědnost za zpracování vašich údajů těmito sociálními médii. Používání těchto sociálních médií je na vlastní nebezpečí. Doporučujeme vám, abyste si před kliknutím na tlačítko nejprve přečetli zásady ochrany osobních údajů těchto sociálních médií. Tato sociální média mají své zásady ochrany osobních údajů, které naleznete zde:
Twitter: twitter.com/en/privacy
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=cs&gl=cz
LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Citroen – Air B.V. na svých webových stránkách nabízí blog, který je volně přístupný. Všechny informace na něm zveřejněné může číst, shromažďovat a používat kdokoli, tj. jakákoli třetí strana. Žádost o odstranění osobních údajů z blogu lze podat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Jak zabezpečujeme vaše osobní údaje

Bezpečnost vašich osobních údajů bereme vážně. Proto jsme přijali vhodná technická a organizační opatření proti zneužití, ztrátě, neoprávněnému přístupu, nežádoucímu zveřejnění a neoprávněným úpravám vašich osobních údajů.
Například zařízení, která mohou přistupovat k osobním údajům, jsou chráněna silnými hesly a bezpečnostním softwarem. Naši zaměstnanci nemají přístup k více údajům, než je nezbytně nutné pro jejich práci. S našimi zaměstnanci jsme podepsali dohodu o mlčenlivosti. Naši zaměstnanci jsou rovněž informováni o důležitosti ochrany vašich osobních údajů.
Pokud vaše osobní údaje zpracovává naším jménem jiná strana, uzavřeme s ní smlouvu o zpracování. Díky smlouvě se zpracovatelem se snažíme vaše osobní údaje co nejvíce chránit.
Používáme také připojení VPN a výměna dat prostřednictvím webových stránek je zabezpečena pomocí certifikátu SSL (poznáte ho podle zeleného adresního řádku s visacím zámkem a adresy začínající na https://). Naše údaje jsou uloženy na serverech v Evropské unii.

Kontaktní údaje

Citroen – Air B.V.
Kontaktní osoba: pan B. de Geus
Postbus 413
3900 AK Veenendaal

+31 318 59 29 30
info@citroenair.nl

Tento kontakt využijte v případě žádosti o přístup, opravu, změnu, vymazání, omezení zpracování či přenos vašich osobních údajů, v případě, že chcete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů nebo odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. Vaše žádost bude vyřízena do jednoho měsíce.

Změny v ochraně osobních údajů

Citroen-Air B.V. si vyhrazuje právo změnit toto prohlášení o ochraně osobních údajů bez předchozího upozornění. Sledujte naše stránky ohledně nejnovější verze našich zásad ochrany osobních údajů.

 

/assets/images/hero-customerservice1.jpg