Ochrana osobných údajov - Zákaznícky servis

Všeobecné podmienky/Ochrana údajov

Citroen-Air B.V. Ochrana osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje, ktoré od Vás spoločnosť Citroen-Air B.V. dostane, to znamená údaje, ktoré nám poskytnete, keď nám zavoláte, pošlite email, pošlite WatsApp správu alebo inú textovú správu, prihlásite sa k odberu nášho newslettera alebo vyplníte kontaktný formulár na našich webových stránkach či navštívite naše webové stránky.

Na čo používame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje používame, aby sme sa s vami spojili, zaoberali sa vaším dotazom či žiadosťou alebo s vami uzavreli zmluvu. Spracovanie týchto údajov nám umožňuje spracovať vašu otázku alebo požiadavku. Tieto osobné údaje sú nevyhnutné aj v prípade uzavretia zmluvy.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Spoločnosť Citroen-Air B.V. nebude uchovávať vaše osobné údaje dlhšiu dobu, ako je nevyhnutné na účely, pre ktoré sú vaše osobné údaje zhromažďované. Pokiaľ s Vami neuzavrieme zmluvu, nebudeme vaše osobné údaje uchovávať dlhšie ako jeden rok. Ak sme s vami uzavreli zmluvu, uložíme vaše osobné údaje po dobu piatich rokov odo dňa, keď prestanú platiť vzájomné záväzky vyplývajúce zo zmluvy. Ak ste si u nás objednali tovar, uložíme vaše osobné údaje po dobu siedmich rokov, počnúc dňom doručenia tovaru. Po uplynutí tejto doby zmažeme vaše osobné údaje z našich systémov.

Odovzdanie vašich osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje odovzdávame tretím stranám iba v prípade, že je to potrebné na vyriešenie vášho dotazu, žiadosti alebo k uzavretiu zmluvy s vami alebo na splnenie zákonnej povinnosti. Vaše osobné údaje odovzdáme poskytovateľom platobných služieb, zásielkových služieb, účtovníkom, spoločnosti Intrum Justitia, Kioh a zástupcovi spoločnosti Citroen-Air B.V. v Českej republike. Vaše osobné údaje nebudeme predávať tretím stranám.

Osobné údaje získané od tretích strán

Naši dodávatelia sú niekedy kontaktovaní priamo. V tom prípade nám odovzdajú meno a telefónne číslo osoby, ktorá je kontaktovala, aby sme sa s touto osobou mohli spojiť.

Vaše práva týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov

Máte právo:

• na prístup k svojim osobným údajom,
• nechať svoje osobné údaje opraviť, pozmeniť alebo vymazať,
• obmedziť spracovanie vašich osobných údajov a
• získať svoje osobné údaje v elektronickom formáte.

Odmietnutie spracovania vašich osobných údajov

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Ak ste nám predtým dali súhlas na spracovanie vašich osobných údajov, môžete ho kedykoľvek odvolať. Vaše osobné údaje potom vymažeme v rozsahu, v akom je to možné podľa zákona.

Sťažnosť týkajúcich sa spracovania vašich osobných údajov

Ak máte pocit, že sú vaše práva porušované, môžete podať sťažnosť na príslušný orgán dohľadu. V Holandsku je kontrolným orgánom pre ochranu osobných údajov Holandský úrad pre ochranu údajov.

Osobné údaje, ktoré zdieľate pri návšteve nášho webu: Súbory cookies

Pri návšteve našich webových stránok do vášho zariadenia inštalujeme cookies. Cookies sú malé textové súbory, ktoré obsahujú vaše osobné nastavenia pre určitý web, rovnako ako informácie o zariadení, ktoré používate (smartphone, počítač či tablet). Tieto textové súbory sú spoločne s našimi stránkami odosielané do vášho zariadenia a tam uložené.

Vyhlásenie o cookies

Používame ako funkčné, tak analytické cookies. Funkčné cookies sledujú všeobecné informácie ohľadom návštev stránok, napríklad, ktoré naše stránky sú najnavštevovanejšie a ako návštevníci prechádzajú naše stránky. Tieto dáta sa ukladajú a spracovávajú len interne. Používajú sa na štatistické analýzy správania návštevníkov. Tieto informácie nám umožňujú neustále zlepšovať naše webové stránky. Cookies používame tiež na uľahčenie pohybu zákazníka na našom internetovom obchode, cookies uľahčujú prihlásenie a pamätajú si vaše nastavenia a preferencie. Cookies môžete vypnúť v nastaveniach vášho prehliadača. Iba vy mažete cookies, pretože sú inštalované vo vašom zariadení, nie u nás.

Google Analytics
Keď navštívite naše webové stránky, cookie od americkej spoločnosti Google je nainštalovaná do vášho zariadenia. Táto cookie je súčasťou služby Analytics (webová analytika). Túto službu využívame na sledovanie a prijímanie správ o používaní našich webových stránok. Spoločnosť Google môže tieto informácie odovzdať tretím stranám, ak je to vyžadované zákonom alebo ak tieto tretie strany spracovávajú tieto informácie v mene spoločnosti Google. Odsúhlasili sme, že Google môže tieto informácie použiť pre svoje ďalšie služby. Informácie zhromažďované spoločnosťou Google sú anonymné tak, ako je to len možné. Vaša IP adresa nie je zdieľaná. Tieto informácie sú spoločnosťou Google prevedené a uložené na serveroch v Spojených štátoch.

Smartsupp
Citroen-Air B.V. používa aplikáciu Smartsupp pre live chat. Ak zdieľate informácie v rámci online chatu alebo vo formulári pre chat, tieto informácie budú taktiež uložené na serveroch Smartsupp. Spoločnosť Citroen-Air B.V. má prístup k vašim osobným údajom, ktoré boli zhromaždené prostredníctvom aplikácie Smartsupp live chat na webových stránkach Citroen-Air B.V. a môže ich spracovávať. Technické informácie: pri používaní aplikácie Smartsupp live chat, môže táto aplikácia zhromažďovať niektoré technické dáta, ako sú IP adresa, typ a verzia prehliadača, typ a verzia operačného systému, približná poloha atď. Technické informácie uložené v súboroch cookie budú použité len na zabezpečenie správneho fungovanie služieb Smartsupp.

YouTube
Naše webové stránky využívajú na zobrazovanie videí YouTube. YouTube môže inštalovať cookies vo vašom zariadení pri prezeraní týchto videí. Nemáme žiadnu kontrolu nad týmito cookies. Ďalšie informácie o Youtube cookies nájdete na tejto adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=cz.

Odkazy na sociálne médiá

Naše webové stránky odkazujú na tieto sociálne médiá: Twitter, YouTube, a
LinkedIn. Tlačidlá sociálnych médií na našich webových stránkach odkazujú na náš firemný účet na každej z týchto sociálnych sietí. Kliknutím na tlačidlo automaticky odosielate svoje osobné údaje na tieto sociálne médiá. Táto sociálne médiá majú svoje zásady ochrany osobných údajov, ktoré nájdete tu:

Twitter: https://twitter.com/en/privacy
YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=cz
LinkedIn: www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=uno-reg-guest-home-privacy-policy

Kontaktné údaje

Citroen-Air B.V.
Bram De Geus
Postbus 413
3900 AK Veenendaal
+31 (0) 318 59 29 30
info@citroenair.nl

Tento kontakt využite v prípade žiadosti o prístup, opravu, zmenu, vymazanie, obmedzenie spracovanie či prenos vašich osobných údajov, v prípade, že chcete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov alebo odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Vaša žiadosť bude spracovaná do jedného mesiaca.

Zmeny v ochrane osobných údajov

Citroen-Air B.V. si vyhradzuje právo zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov bez predchádzajúceho upozornenia. Sledujte naše stránky ohľadom najnovšie verzie našich zásad ochrany osobných údajov.

veľmi dobrá spolupráca

spokojnosť s vybavením objednávok, rýchle doručenie

Ingema s.r.o
24 Mar 2021

9 / 10
Faktúra (iba v NL)