Ophardt Hygiene DHP jednorazové pumpičky špeciálne pre zdravotníctvo

Ophardt Hygiene DHP jednorazové pumpičky špeciálne pre zdravotníctvo

Jednorazové pumpičky pomáhajú zdravotníckym zariadeniam zlepšiť hygienu. Jednorazová pumpička je navrhnutá s ohľadom na recykláciu a je vhodná na použitie s dávkovačmi radu ingo-man® plus a RX pri použití Eurofľaš. Tieto dávkovače sú vhodné na dezinfekčné prostriedky, mydlá a pleťové vody.

Jednorazové pumpy sú v súlade s najnovšími odporúčaniami Komisie pre nemocničnú hygienu a prevenciu infekcií Inštitútu Roberta Kocha (KRINKO) týkajúcimi sa používania dávkovacích systémov na hygienu rúk v zdravotníckych zariadeniach.

V kombinácii s dávkovacími systémami nezávislými od výrobcu a kompatibilnými so systémom Eurofľaš sú jednorazové čerpadlá DHP prvou voľbou pre 100 % implementáciu definovaných smerníc.

Brochures bij deze video

Collecties bij deze video